Szerződéskötés feltételei

Szerződéskötés feltételei

 

 

A weblapon csakis Magyar nyelven lehet érvényes szerződést kötni, megrendeléseket csakis Magyarország területről fogad el.

A kereskedő köteles a fogyasztó megrendelésének megérkezését a fogyasztó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, tehát nem köteles az árut átvenni.

A weboldalon elektronikusan létrejött szerződés csak a weblapon belül marad hozzáférhető, azt nyomtatott formában nem tárolja, nem iktatja a vállalkozó.

A kereskedő köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy a vásárló az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását ajánlatának elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. E kötelezettség teljesítése a gyakorlatban általában oly módon történik, hogy a szolgáltató a megrendelés végső megerősítését megelőzően az összes releváns adatot feltüntető előzetes rendelési oldalt jelenít meg, amelyen az esetleges hibák módosítására illetve a megrendelés véglegesítésére van lehetőség.

A kereskedő ügyfélszolgálatot és panaszkezelési rendszert is működtet. Az oldal tetején található telefonszámon, illetve az igazlaptop@igazlaptop.hu e-mail címen is bejelentheti panaszát a vásárló.

 

 

Vásárlói panasz esetén a kereskedő és a vásárló először egymással békés úton igyekszik megállapodni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a vásárló a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz és a helyileg illetékes bírósághoz fodulhat.